top of page

CONSCIOUSNESS - BE AWERE !

Bewustzijn laat een spel toe,
met veel verschillende scenario's voor de realiteit.

 

Consciousness allows a game,

with many different scenarios for reality.

Zodra bewustzijn gekozen heeft, zal het geweten zijn. Jawel, wolken bestaan wel degelijk.

Once consciousness has chosen, it will be known.
Yes, clouds do exist.

bottom of page