top of page

DOMINANCE

Wie zijn wij? Wat willen we?
Wat zijn onze waarden?
Hoe ga ik op in het weefsel mensheid? 

Who are we? What do we want?
What are our values?
How do I deal with this structure called 'humanity'? 

drieluik, olie op doek 310cm / 145cm

Hier worden beelden, symbolen uit verschillende tijden gebruikt. 

De middeleeuwen, waarin de monnik het leven hier op aarde ziet als totaal onbelangrijk tenzij hij door zijn devoot opofferingsleven een hemel kan verdienen in het paradijs na dit leven, zal God als opperwezen hem dat doen realiseren. Hij heeft hem regeltjes gegeven om te voldoen aan de selectie. 

Deze gedachtegevangenis kwam goed uit voor pausen van toen, die met de offergaven paleisbasilieken bouwden en oorlogen voerden om hun glorie te vieren.

De paus nu, gebukt onder de historisch opgebouwde rijkdom, wil misschien wel het goede bewerkstelligen maar leeft met de rug naar de kijker en hoog verheven van het mensenweefsel. Deze gedachtegevangenis voelt beklemmend aan.

Wat dan met de realiteit van onze biotoop op de aarde met maan en universum. Hierin leven wij en ontwikkelen wij ons weefsel van mens-zijn. We weten hoe en wat ons te doen staat om levend te blijven. Ook hier ligt dominantie.

 

In alle drie de verhalen geeft actie ons hoop al de rest is bla bla bla, ook mijn schilderij.

triptych, oil on canvas 310cm / 145cm

Images, symbols from different times are used here. 

 

The Middle Ages, in which the monk sees life here on earth as totally unimportant unless he can earn a heaven through his devout sacrificial life in paradise after this life. God as supreme being will make him realize this. He has given him little rules to qualify for the selection. 

 

This prison of thought was well suited for popes of the time, who built palace basilicas with the offerings and waged wars to celebrate their glory.

 

The pope now, burdened with the historically built wealth, may want to achieve the good but is turned with his back to the spectator and high elevated from the human fabric. This prison of thought feels suffocating.

 

What about the reality of our biotope on earth with the moon and the earth's universe? In this we live and develop our tissue of being human. We know how and what to do to stay alive. Here too there lies dominance.

 

In all three stories action gives us hope. All the rest is bla bla bla bla, including my painting.

bottom of page