top of page

INTENTIONALITY

vier schilderijen olie op doek

four paintings oil on canvas

We willen de beelden van het uitsterven van de diersoorten doen verdwijnen, maar helaas we zijn onmachtig. De realiteit is hier weerbarstig en groots en de beelden blijven hameren in ons hoofd.

We want to make the images of the extinction of animal species disappear, but unfortunately we are powerless. Reality here is unruly and grand and the images continue to hammer in our heads.

bottom of page