top of page

MASCARADE

We dragen allen maskers.

Zien is gezien worden.

 

We all wear masks.

Seeing is being seen.

Venetië is de stad van maskers, met veel variatie, met het aspect dat het gelaat niet getoond wordt, met de mogelijkheid van in een ander persoon te kruipen, met de pracht, de glitter, de extravagantie en de feestelijkheid die ze uitstralen. Je draagt een masker en kan zomaar in een heel ander verhaal stappen met anderen. 
 

Je bekijkt de geschiedenis met zijn typetjes in hun geestesstromingen en je ziet je eigen gedaanteveranderingen hiermee overeenkomen. 

Beeld je in dat Darwin, Jezus of Napoleon naast je loopt en jij met hen. Je komt dan de grote aap tegen die je wijst alsof hij de mensheid aan jou presenteert.

Dan... heb ik de neiging als lid van die mensheid om alles mijn rug toe te keren en me als een kameleon te schilderen om niet opgemerkt te worden en jou, kijker, te vragen ‘Heb je mij toch gezien?’ en ‘Heb jij dat ook allemaal gezien en erover nagedacht?’ Dan weet ge dat het verleden het heden mee bepaalt maar ook dat het heden het verleden verandert en de maskers verwisselt.

Venice is the city of masks, with lots of variation, with the aspect that the face is not shown, with the possibility of creeping into another person, with the splendor, the glitter, the extravagance and the celebration they radiate. You wear a mask and can just step into a completely different story with others. 
 

You look at history with its characters in their spiritual currents and you see your own changes of appearance correspond to this. 

Imagine Darwin, Jesus or Napoleon walking next to you and you with them. You will then come across the great monkey who shows you as if he presents humanity to you.
 

Then.... As a member of that humanity, I tend to turn my back on everything and paint myself as a chameleon in order not to be noticed and to ask you, the spectator: "Have you seen me anyway" and "Have you seen all this and thought about it?" Then you know that the past determines the present, but also that the present changes the past and switches the masks.

bottom of page