top of page

BEGGING FOR AN OPEN CHURCH

Een nieuw omgevingsperspectief wordt getoond.
Waar is de veerkracht?

Beyond destruction.

Where is resilience?

Voor Open Kerkendag 2016

Het verleden kan hier niet vastgrijpen. De bestaande structuur wordt hier binnenste buiten gekeerd of je het wil of niet. Het gebeurt sowieso. Alles en iedereen krijgt een nieuwe reflectie en verdient herdacht te worden vanuit een toekomst die uit het zelf gekozen wordt. Je zou ook kunnen zeggen dat alles gewassen wordt vanuit een grotere eeuwige zee.
 

Is er ruimte voor spreken en luisteren of fossiliseert deze kerk verder door een al te kleine zielig mystische minderheid.

Waar is de veerkracht?

For Open Church Day 2016

The past cannot grasp here. The existing structure is turned inside out whether you want it or not. It happens anyway. Everything and everyone gets a new reflection and deserves to be commemorated from a future chosen from the self. You could also say that everything is washed from a larger eternal sea. 
 

Is there room for speaking and listening or is this church further fossilized by an all too small pathetic mystical minority. 
 

Where is resilience?

bottom of page