ABOUT THE ARTIST

_WIM2240ZW.jpg

Behalve schilderen, wat hem duidelijk sinds 2008 bezig houdt, was Piet Van Pelt ondernemer, management-trainer, taxi chauffeur en redacteur. Zijn schilderen is voor hem een mogelijkheid van reflectie in zijn leven.

 

Piet studeerde godsdienstwetenschappen en filosofie. De vragen naar de zin van alles en het ontstaan van bewustzijn knaagden. Daarna ging hij pas schilderkunst volgen in Heist-op-den-Berg. Schilders als Carravagio, Rembrand en Zurbaran waren zijn favorieten. René Magritte gaf hem inzicht in wat het verschil is tussen fictie en realiteit en de impressionisten deden hun werk om zonnige sfeer te scheppen op zijn doeken.

 

Zijn werken zijn anekdotisch en sfeer scheppend. Zijn monumentale schilderijen worden gecombineerd met beelden om het contrast en het idee drastischer te laten binnendringen in het referentiekader van de kijker.

 

In de combinatie van een medium op plat vlak met een medium in 3 D zoekt hij naar de limiet van wat kan om de beelden in beide media te versterken. De beelden zijn krachtig maar laten ruimte voor een eigen invulling. Zijn werk zoekt schoonheid, vertelt en triggert tot nadenken.

Besides painting, which has clearly occupied him since 2008, Piet Van Pelt was an entrepreneur, management trainer, taxi driver and editor. For him, his painting is a possibility of reflection in his life.
 

Piet studied religious studies and philosophy. The questions about the meaning of everything and the emergence of consciousness gnawed. Only then did he follow painting in Heist-op-den-Berg. Painters like Carravagio, Rembrand and Zurbaran were his favourites. René Magritte gave him insight into the difference between fiction and reality and the impressionists did their work to create a sunny atmosphere on his canvases.
 

His works are anecdotal and create atmosphere. His monumental paintings are combined with images to make the contrast and the idea more drastically penetrate the frame of reference of the spectator.
 

In the combination of a medium on a flat surface with a medium in 3 D he looks for the limit of what is possible to enhance the images in both media. The images are powerful but leave room for their own interpretation. His work seeks beauty, tells and triggers reflection.