ARTIST TALKS

Contrast voor - en achtergrond.
Tussen het geestelijke/sacrale en het wereldlijke/profane.
Een kerk is een richtpunt in het landschap, een gemeenschappelijk herkenningsteken voor de bewoners, een ruimte open voor iedereen die ons erfgoed wil ontdekken, ook een ruimte voor terugkeer naar de kalmte...

Het droombeeld van de 'open kerk'.
Herstel van het ecologisch evenwicht
LAUDATO SI' // 'Wees geprezen'
- over de zorg voor het gemeenschappelijke huis -
Iedereen heeft zijn eigen (gemaakte) realiteit.
En ja, wolken bestaan.
De mens behoort tot de aarde.
Onze cellen en gedachten zijn aards. 
Afval is het kruis dat wij dragen.
LAUDATO SI' // 'Wees geprezen'
Over de gouden bijen van Napoleon.
Samenwerking & 'Be(e) yourself.'