top of page

MOZES RONDGANG

De naam van onze Pastorale eenheid is MOZES

Een naam van een man die aangenomen zoon was van de farao, die bewust werd van zijn afkomst en die besloot om met zijn volk weg te gaan naar een land waar melk en honing in overvloed aanwezig waren. Een sterke gedrevenheid met nodige taalvaardigheid was hierbij nodig. We lezen in het OT dat Mozes de drive had en zijn broer Aron spraakvaardig was. Ze waren dus met twee en gingen met het hele volk weg van het heersende volk waarin zij een belangrijke dienende functie hadden. Het Egyptische volk heeft veel verloren, de overgang was emotioneel en fysiek hard.

 

Het schilderij werd ingezet door Piet Van Pelt. Hij schilderde het grote kader, onder en boven. Toen het er prachtig en fris uitzag vond hij dat het niet klopte. Hij kon niet meer verder en een twaalftal Italiaans jongeren, in het kader van het SWAN-project (een verbroederingsproject tussen Heist en Ercolano) werden gevraagd om in een workshop op dit schilderij alle elementen aan te brengen die volgens hen ontbraken. Dit deden ze ook.

 

Op het doek zie je twee mannen in het wit die een staf aanbieden aan voorbij trekkende diverse mensen, die de tocht inzetten over het water naar een landschap dat er paradijslijk en toch licht vergrauwd uitziet. We zien onderaan het schilderij het jongetje dat aanspoelde als vluchteling en Mozes die met zijn mandje daartegenaan botst. We zien twee blikken en een zittende met een zak over zijn hoofd getrokken. Blijkbaar is de man monddood gemaakt. Heel de onderste helft van het schilderij is de setting waar we ons nu bevinden in het verhaal. Er is multiculturaliteit, vervuiling, vluchtelingen in eerder drassige grond. Op de middenlijn zien we een hart doorboord met een pijl. Het proces verloopt dus met emoties. Iets hoger zie je links een soort oogsymbool met geometrische figuren erin. Een symbool dat vooral in Italië gekend is en aanduidt dat de media, vooral TV, de samenleving toont alsof er niets aan de hand is, alles goed gaat zoals een ideaalbeeld dat geeft. Door de schilders werd deze manier van maatschappijvoorstelling in vraag gesteld. Iets hoger zien we een regenboog duidend op het genderverschil dat zou moeten geïntegreerd geraken. links daarvan een ja-knikker met een vuile uitstoot, een vervuiling door fossiele brandstoffen, industrialisatie en consumptie. Heel de bovenste helft zit wat in een grijze waas. Het beloofde land, daar waar we naartoe gaan en wat ons zou moeten aantrekken als een heerlijk doel, is niet echt paradijselijk voorgesteld, er zit vervuiling op.

Wat ook opvalt is de witte lijn rondom het hele werk met bovenaan enkele symbolen die je terugvindt op een GSM. Een GSM is tegenwoordig een veelzijdig communicatiemiddel dat foto’s van realiteiten neemt en die kan doorsturen naar een heel netwerk. Onze Italiaans schilders wilden hierdoor duidelijk maken dat een voortdurende open en eerlijke communicatie met en door iedereen het verschil zal maken. Volgens hen is dat de richting die we moeten uitgaan, waar MOZES de belichaming van was.

 

Dit schilderij MOZES werd eerst in de hal van het CCZ getoond, dan in de kerk van Itegem, daarna in Heist-goor, vervolgens in Zonderschot om nu hier in Schriek te zijn.

Wie meer informatie wil kan deelnemen aan een open gespreksavond. contact: 0477 770682

bottom of page