top of page

RESILIENCE IN COMMUNICATION

Laudato si (vaandel, gemengde techniek)

Knapzak van een ecologische dialoog. (olie op doek met schildersstok)

Wij zijn communicatie. (vaandel, gemengde techniek)

Laudato si (standard, mixed technique)

Knapsack of an ecological dialogue. (oil on canvas with a painter's stick)

We are communication. (standard, mixed technique)

HNITA 2017 Zwaneberg, Heist-op-den-Berg
 

De zorg voor onze biotoop wordt ook de ruggengraat van het kruis te dragen door allen.

Als een pelgrim rondtrekken. Jeronimus Bosch schilderde zo zichzelf als symbool van een groeiend bewustzijn. Met schilderstok en een geschilderde visionaire knapzak ‘open kerk' wordt wandelend en verbeeldend het utopia verspreid.

 

Met het grote vaandel van communicatie. Een opstuwende energiegolf van verbindende communicatie kan nooit te groot worden afgebeeld. Verbonden zijn door hetzelfde verhaal, van waar we komen naar waar we gaan. De mens is communicatie. 

Een processie met vaandels en wimpels om elkaar de autonomie van het eigen bewustzijn te tonen en om de veerkracht in communicatie te ervaren.

HNITA 2017 Zwaneberg, Heist-op-den-Berg


Caring for our biotope is also becoming the backbone of the cross to be borne by all.
 

Travelling around like a pilgrim. In this way Jeronimus Bosch painted himself as a symbol of a growing consciousness. With a painter's stick and a painted visionary knapsack 'open church' the utopia is spread walking and imagining.
 

With the great banner of communication. A driving energy wave of connecting communication can never be depicted too large. Being connected by the same story, from where we come to where we go. People are communication. 
 

A procession with banners and pennants to show each other the autonomy of their own consciousness and to experience resilience in communication.

bottom of page