top of page

SUFFER INTO PARADISE

‘We moeten afzien om iets te bereiken’, een Idee dat verder verspreid is dan Vlaanderen alleen. De engel bewaarder versteent echter zienderogen en een verbeeldingsraket staat al klaar om  aan heel dit gedachtegoed te ontsnappen. Wat is realiteit en wat fictie?

We must refrain from achieving something', an idea that is more widespread than just Flanders. The guardian angel, however, is petrified visibly and an imaginary rocket is already ready to escape this whole body of thought. What is reality and what is fiction?

drieluik, olie op doek 310cm / 145cm

triptych, oil on canvas, triptych, 410 cm /145 cm

bottom of page