top of page

TRANSPARANTY IS AN OPEN ECO CHURCH

Ik had een droom waarin mijn waarneming totaal was. Waar niemand behoefte had om te begrenzen. Waar iedereen bewust was van zichzelf. Daar komen we samen en kijken ontvangend en genietend van een universum in een ecokathedraal.

Of is het maar een droom op een fles!

I had a dream in which my perception was complete. Where no one needed to limit. Where everyone was aware of themselves. There we come together and look receiving and enjoying a universe in an ecocathedral.
 

Or is it just a dream on a bottle!

bottom of page