top of page

INTO THE WOODS

Een worden met moeder aarde geeft ruimte voor lichaam en geest. Daar mag je bestaan en dat voelt goed. Op die plek in het bos, daar waar het licht binnen valt, daar begint het voelen en zien. Daar ontstaat het bewustzijn van eenheid van jou in een paradijs. Daar ga je dingen doen en daar ga je leven.

Becoming one with mother Earth gives room for body and mind. There you may exist and that feels good. In that place in the forest, where the light falls in, there the feeling and seeing begins. There the consciousness of your unity arises in a paradise. There you are going to do things and there you are going to live.

bottom of page